Al “Honest Al” Mocika

Honest Al har varit bar­be­ra­re sen sent 80 talet. Han öpp­na­de sin bar­bers­hop 2008 då det fann näs­tan igen bar­bers­hop i Sthlm. Idag är det en fram­gångs­rik rörelse.

I Als egna ord:

”Barbershops might be old-school, but never old fashioned or out of style.”

Det är tydligt att denna barberare har kvar en hel del Punk i sig vilken har tar med sig i sin barbershop.

Du är skyldig dig själv och din skägg att besöka Honest Als Barbershop om du är i Stockholm.

PS: Efter 25 år i Sverige pratar han fortfarande konstig Svenska!

Honest Al himself has been a barber since the late 80’s. He opened his Barbershop 2008 as there where virtually no barbershops in Sthlm. Today it’s a flourishing successful business.

It is very clear, that this barber has still got some punk rock in him. Plenty of it, which he brings into his barbershop in the best way possible! You owe this to your beard and yourself – if you’re ever in Stockholm, go to Honest Al’s Barbershop!

PS: After 25 years in Sweden, he still speak kind of funny Swedish!

Edward “Scarface Ed” Gunnarsson

Stockholmare, född och uppvuxen.
Punkare med intresse för musik,fotboll, resor och livets ”goda” ting.
Varit i yrket sedan 2015. Började på Honest Al som lärling, har ett certifikat från ”Knights Barbering School” I Dublin och ett år på Hamburgs ledande Barbershop.

Stockholm, born and raised.
Punk with an interest for music, football, traveling and the ”finer” things in life. Worked as a barber since 2015. Started as an apprentice at Honest Al, certificate from ”Knights Barbering School” in Dublin and a year at Hamburgs top Barbershop.

Pete “Pistol Pete” Clark

Every barbershop needs an annoying Englishman and Honest Als is no different.

Pete was born and raised in Kent, the county often referred to as ‘the arsehole of England’ he escaped to sweden to avoid all the ’Brexit wankers’ and for a better standard of women.

After coming to Honest Als for a haircut one day he decided to become a barber and has since refused to leave despite everyone’s best efforts.

Varje barbershop behöver en jobbig engelsman och Honest Als är inget undantag

Pete är född och uppväxt i Kent, känt som ’Englands rövhål’ Han flydde till Sverige främst för de svenska kvinnorna men också för att slippa alla ”Brexit Wankers”.

Efter att ha kommit till Honest Als som kund för en klippning, bestämde han sig för att bli barberare och har sedan vägrat lämna shoppen trots allas försök.

Philip ”Filthy Phil” Asplund

Efter 11 år inom omsorgen så valde Phil att gå Svenska Frisörskolans barberarutbildning och lärde sig inte ett skit. Så Phil sökte upp Honest Al och frågade om dom kunde ta emot honom som lärling.

Phil bryr sig om ytterst få saker i livet. De saker som fångat hans intresse är: Barbering, fotboll, öl och musik

——–

After 11 years working? as a care-giver Phil decided to attend The Swedish Barbering school and didn’t learn fuck all.

So he decided to ask Honest Al for help and Al took him in as an apprentice.

Phil doesn’t care about much in life. The few things he cares about are: Barbering, football, pints and music

Isaac ”Elvis” Roos

Mannen med ett ansikte som Brad Pitt och en kropp som Dwayne ”The Rock” Johnson, i hans egen fantasi.

Efter att ha varit kranförare i 7 år valde Isaac att sadla om och bli barberare vid Svenska Frisörskolans Barberarutbildning där han träffade Phil och bildade en ohelig allians.

Isaacs stora intressen i livet är att berätta viktiga/coola saker för Ed, dricka alla öl i barer och tatuera hela kroppen.

The man with the face of Brad Pitt and the body of Dwayne ”The Rock” Johnson, in his own imagination.

After being a crane operator for 7 years, Isaac chose to switch it up and become a barber by the Svenska Frisörskolans Barberarutbildning where he met Phil and started an unholy alliance.

Isaacs main interests in life is to tell important/cool stuff to Ed, drink all the beers in bars and tattooing the entire body.