Edward “Scarface Ed” Gunnarsson

edit

By badmin

Stockholmare, född och uppvuxen.
Punkare med intresse för musik,fotboll, resor och livets ”goda” ting.
Varit i yrket sedan 2015. Började på Honest Al som lärling, har ett certifikat från ”Knights Barbering School” I Dublin och ett år på Hamburgs ledande Barbershop.

Stockholm, born and raised.
Punk with an interest for music, football, traveling and the ”finer” things in life. Worked as a barber since 2015. Started as an apprentice at Honest Al, certificate from ”Knights Barbering School” in Dublin and a year at Hamburgs top Barbershop.

comments

comments for this post are closed